TERMENI SI CONDITII DE UTILIZARE A SITEULUI-ULUI FCFAIRPLAYBUCURESTI.RO

 

  1. Definiţii pentru scopul acestor termeni şi condiţii:

– “Termeni şi condiţii de utilizare a site-ului www.fcfairplaybucuresti.ro” reprezintă un acord încheiat între orice persoană (denumita în continuare utilizator) care vizitează ori accesează site-ul sau care doreşte să utilizeze în orice mod sau utilizează efectiv serviciul (denumit în continuare “serviciul”) şi FC FAIR PLAY BUCURESTI, în calitatea sa de proprietar şi administrator al site-ului şi de furnizor al serviciului. Acest acord stabileşte care sunt condiţiile în care orice persoană poate vizita ori accesa site-ul www.fcfairplaybucuresti.ro (denumit în continuare “site-ul”) ori poate utiliza în orice mod serviciul oferit prin intermediul site-ului;
– conţinut : orice document aflat pe acest site precum şi fragmente/porţiuni ale acestor documente, indiferent sub ce formă se regăsesc: text, grafică, sunet, imagine, film, programe etc.
– utilizator: orice persoană care accesează acest site pentru orice motiv, inclusiv pentru a posta un conţinut precum şi pentru a descărca, folosi, copia parţial sau integral documente/fişiere care se regăsesc pe acest site.
– serviciu înseamna furnizarea către utilizatori a accesului la date şi informaţii transmise de FC FAIR PLAY BUCURESTI şi furnizorii săi prin Internet (aceştia putând fi inclusiv utilizatorii), cu ajutorul acestui site, www.fcfairplaybucuresti.ro , inclusiv posibilitatea de a publica conţinut nou pe acesta.

  1. Acceptarea acordului

Accesarea sau vizitarea în continuare a site-ului, a oricărei pagini din acesta şi/sau a serviciului, precum şi a oricărui component al acestuia constituie o acceptare în întregime si necondiţionată a acordului şi a oricărei prevederi din acesta, iar neacceptarea acestui acord ori a oricărei prevederi din acesta atrage obligaţia persoanei respective de a înceta de îndata accesarea site-ului.

  1. Conţinutul site-ului

Conţinutul site-ului aşa cum este el definit este proprietatea FC FAIR PLAY BUCURESTI, în afara cazurilor în care apartin unui alt autor, nu sunt protejate de drepturi de autor si au fost colectate in mod liber si nerestrictionat. Toate celelalte lucrări publicate pe acest site sunt protejate de “Legea dreptului de autor” şi de Tratatele şi acordurile internaţionale privind drepturile de proprietate intelectuală.
Utilizatorii care publică/trimit orice fel de conţinut pe/pentru acest site sunt de acord să cedeze gratuit, nelimitat în timp, la nivelul teritorial al României, începand cu momentul publicării/trimiterii, toate drepturile de utilizare, adaptare, modificare şi retransmitere a materialelor cu care au contribuit la site.
Utilizatorii care publică/trimit orice fel de conţinut pe/pentru acest site garantează şi îşi asumă: răspunderea asupra originalităţii conţinutului si obligaţia de a nu prejudicia în niciun mod drepturile de autor ale unei terţe persoane. Nerespectarea acestei obligaţii nu poate angaja răspunderea lui FC FAIR PLAY BUCURESTI, ci numai răspunderea utilizatorilor respectivi.
Utilizatorii pot folosi conţinutul site-ului exclusiv în scopuri informative, educationale si necomerciale. Utilizatorilor le este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuirea parţială, integrală sau modificată a conţinutului acestui site în alte scopuri. Fiecare utilizator (pentru conţinutul al cărui autor este) poate exploata în mod indirect în scopuri comerciale conţinutul site-ului.
Pentru a asigura respectarea legalităţii în domeniu, în cazul în care un utilizator constată o încălcare a drepturilor de autor sau a oricăror alte drepturi, acesta va trimite un mesaj la adresa din pagina de contact, mesaj care, în măsura posibilităţilor utilizatorului, va conţine următoarele elemente: identificarea materialului de pe site-ul nostru care a încălcat sau a devenit subiectul încălcării drepturilor de autor; identificarea originalului; adresa, numărul de telefon şi/sau adresa de poştă electronică a părţii vătămate; o declaraţie prin care partea vătămata se arată a fi de bună-credinţă în ceea ce priveşte folosirea neautorizată a materialului; o declaraţie că informaţiile din mesaj privitoare la încalcarea drepturilor de autor corespund realităţii, iar partea vătămată este autorizată să acţioneze în numele titularului drepturilor de autor sau a oricăror alte drepturi pretinse a fi încălcate; o semnătură fizică sau electronică a unei persoane autorizate să acţioneze în numele celui care posedă drepturile de autor în scopul înregistrării mesajului. FC FAIR PLAY BUCURESTI garantează confidenţialitea informaţiilor transmise potrivit prezentului paragraf, în limitele prevederilor legale. FC FAIR PLAY BUCURESTI îşi rezervă dreptul de a bloca accesul la conţinutul asupra căruia a primit o notificare de încălcare a unui drept al unei terţe părţi.

  1. Securitate

Utilizatorul ia la cunoştinţă că FC FAIR PLAY BUCURESTI nu poate controla şi nu oferă nici un fel de sugestii, garanţii sau condiţii privind securitatea sau conţinutul informaţiilor care trec prin reţeaua sa de comunicaţii şi prin Internet sau prin serviciu.
Utilizatorul ia la cunoştintă că serviciile sunt disponibile prin Internet şi, deşi FC FAIR PLAY BUCURESTI va face tot ce îi stă în putinţă pentru a menţine securitatea informaţiilor, nu poate garanta că informaţia pe care Utilizatorul o primeşte sau o trimite folosind serviciile va fi permanent în siguranţa.

  1. Conexiunea la alte Reţele sau Terţe Parţi

Serviciul poate fi folosit de către Utilizator pentru a afla diferite informaţii afişate de către FC FAIR PLAY BUCURESTI pe web, pentru a face legătura cu alte Reţele sau site-uri web din lume, iar Utilizatorul se angajează să respecte politicile de utilizare valabile în acele reţele sau site-uri. Utilizatorul accepta starea de fapt că FC FAIR PLAY BUCURESTI nu controleaza acele site-uri, nu este responsabil şi nu îşi asumă nicio obligaţie în ceea ce priveşte alte site-uri, orice link din alte site-uri sau conţinutul acestora.
Orice includere de linkuri spre alte site-uri sau reţele este făcută numai pentru ajutorul si informarea Utilizatorului şi nu implică sprijinirea de către FC FAIR PLAY BUCURESTI a materialului disponibil pe sau prin acele site-uri sau reţele şi nici vreo asociere cu operatorii lor. Utilizatorul accesează acele site-uri şi le foloseşte produsele şi serviciile exclusiv pe propriul risc. FC FAIR PLAY BUCURESTI nu garantează că serviciile sau conţinutul furnizate de terţe surse sunt acceptabile şi disponibile în orice parte a României. Dacă Utilizatorul accesează alt conţinut sau servicii de pe site-uri ale unor terţi din alte ţări, FC FAIR PLAY BUCURESTI nu este responsabil pentru nerespectarea de către utilizator a legilor locale sau a altor acte normative în vigoare în acele ţări..

  1. Limitarea răspunderii

FC FAIR PLAY BUCURESTI nu este răspunzător pentru erorile sau omisiunile prezente în conţinutul furnizat de utilizatori şi de aceea utilizatorul acceptă că FC FAIR PLAY BUCURESTI nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune directe sau indirecte rezultate din accesarea/folosirea acestui site.

  1. Protecţia datelor personale

Exista probabilitatea de a fi necesară solicitarea unor informaţii cu caracter personal, cum ar fi numele, adresa, adresa de e-mail şi numărul de telefon, pentru a putea îmbunătăţi calitatea serviciilor oferite de site, pentru a răspunde întrebărilor utilizatorilor şi pentru a ţine evidenţa utilizării site-ului.
In acest sens, FC FAIR PLAY BUCURESTI va administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele furnizate de utilizatori, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice. Prezentul acord constituie informare către utilizatorii că datele personale pe care le furnizează sunt prelucrate doar în scopul oferirii în condiţii optime a serviciului.

  1. Cookie-uri

Un cookie este un fişier de mici dimensiuni transmis de un site internet către browser și salvat pe calculatorul dumneavoastră atunci când vizitaţi un site internet. Cookie-urile sunt folosite pentru a permite sau facilita rularea site-ului pe internet, dar şi pentru a obţine informaţii privind site-ul.
Site-ul foloseşte diferite tipuri de cookie-uri şi tehnologii similare, fiecare cu o funcţie specifică, după cum urmează:
8.1 Cookie-uri pentru navigarea pe internet
Aceste cookie-uri sunt esenţiale pentru a permite Utilizatorului să navigheze pe site şi să îi folosească funcţionalităţile, precum accesul la zona rezervată a site-ului internet (cookie de autentificare). Fără acest tip de cookie-uri, serviciile solicitate nu pot fi furnizate, de exemplu pentru accesul la o zona conditionată de autentificare sau introducerea comentariilor. Cookie-urile strict necesare sunt folosite pentru a înregistra un identificator univoc cu scopul de a gestiona şi identifica Utilizatorul în legătură cu alţi Utilizatori care vizitează site-ul în acelaşi moment, oferind Utilizatorului un serviciu uniform şi precis. Aceste cookie-uri sunt necesare pentru funcţionarea corectă a site-ului.
8.2 Cookie-uri de performanță și de analiză interna stabilite de fcfairplaybucuresti.ro
Aceste cookie-uri pot fi utilizate de fcfairplaybucuresti.ro în scopuri de performanță și de îmbunătățire a site-ului. Aceste cookie-uri adună informații privind modul în care utilizatorii folosesc site-ul, de ex. care pagini sunt vizitate, și permite pentru fcfairplaybucuresti.ro să cunoască utilizatorii, să urmărească comportamentul online al acestora și să identifice acele oferte ale site-ului pentru care utilizatorii prezintă cel mai mare interes.
Aceste cookie-uri nu sunt active încă. Când vor fi activate, veți avea posibilitatea de a le refuza.
8.3 Cookie-uri de analiză externe
Aceste cookie-uri sunt utilizate de Google Analytics, de exemplu, Google Adwords, Google Doubleclick, Criteo, Facebook, Connexity, pentru a efectua analize statistice referitoare la modul în care utilizatorii folosesc site-ul, utilizând computere sau dispozitive mobile, respectiv la numărul site-urilor vizitate și numărul clicurilor de mouse efectuate pe timpul vizitelor pe site-uri. Datele obținute de fcfairplaybucuresti.ro din această analiză sunt oferite de partenerii externi, folosite exclusiv în scopuri statistice și doar în cazul în care utilizatorul de servicii acceptă cookie-uri în legătură cu browser-ul web instalat pe computer sau pe alte dispozitive utilizate pentru accesarea site-ului. Pentru mai multe informatii despre utilizarea de cookie-uri de către terți și modul de gestionare a datelor colectate, precum și despre modul de a bloca cookie-urile, vă rugăm să vizitați site-urile terților, relevante pentru informații suplimentare, la următoarele link-uri:
Google Analytics, Google Adwords, Google Doubleclick: http://www.google.com/policies/privacy/partners/
Criteo: http://www.criteo.com/privacy/
Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies/update
Connexity: http://connexity.com/privacy-policy/
8.4 Cookie-uri de direcționare
Acest tip de cookie-uri este utilizat pentru personalizarea informațiilor cu caracter comercial bazate pe interesele utilizatorului. Aceste cookie-uri pot fi utilizate pentru limitarea numărului de apariții ale unui anunț și pentru a măsura eficiența campaniilor de marketing on-line. Aceste cookie-uri stochează informații referitoare la vizitele pe site-urile web și informațiile pot fi partajate cu alte părți, cum ar fi de exemplu companiile de publicitate. Chiar dacă acest tip de cookie-uri este capabil să înregistreze vizite la alte site-uri, de obicei, aceste cookie-uri nu conțin informații care pot identifica personal utilizatorul. Utilizarea acestor cookie-uri poate crea o conexiune la computer sau un alt dispozitiv utilizat de către utilizator prin urmărirea informațiilor stocate în ea: aceste cookie-uri se conectează la browserul utilizatorului în timpul navigarii site-ului, pentru a permite înregistrarea comportamentul utilizatorilor și trimiterea de mesaje publicitare conforme preferințelor fiecăruia online.
8.5 Cum dezactivăm cookie-urile
Majoritatea browser-elor web sunt setate pentru a accepta cookie-uri. Totuşi, dacă doriţi, puteţi să setaţi browser-ul pentru a limita numărul de cookie-uri acceptate sau pentru a bloca toate cookie-urile, modificând setările browser-ului prin procedurile următoare:
• Microsoft Internet Explorer 7/8 / Microsoft Internet Explorer 9/10/11
Faceţi click pe “Tools” în colţul din dreapta sus şi selectaţi “Internet settings”. În fereastra pop-up, selectaţi “Privacy”: aici, utilizatorul poate să modifice setările cookie-urilor.
Google Chrome
Faceţi click pe “wrench” (cele trei liniuţe aflate în colţul din drepta sus) şi selectaţi “Settings”. Apoi selectaţi “Show advanced settings” şi modificaţi setările “Privacy”.
• Mozilla Firefox
În meniul din stânga sus, selectaţi “Settings”. În fereastra pop-up, selectaţi “Privacy”: aici utilizatorul poate să modifice setările cookie-urilor.
Safari
În meniul din dreapta sus, selectaţi “Preferences”. Apoi selectaţi “Security” şi modificaţi setările cookie-urilor.
Pentru a efectua această operaţiune de pe telefonul mobil, consultaţi manualul dispozitivului.
Vă rugăm să înţelegeţi că în urma dezactivării cookie-urilor – cookie-uri pentru navigarea pe internet sau cookie-uri pentru operare – este posibil ca anumite funcţionalităţi ale site-ului să nu mai fie disponibile.
Pentru mai multe informaţii privind cookie-urile şi modul de gestionare sau dezactivare a cookie-urilor terţilor, a cookie-urilor pentru marketing/re-ţintire, vizitaţi www.youronlinechoices.com.
Pentru a dezactiva cookie-urile analitice şi a împiedica Google Analytics să colecteze datele privind experienţa de navigare, puteţi să descărcaţi componenta browser-ului pentru dezactivarea Google Analytics: tools.google.com/dlpage/gaoptout

  1. Modificarea acordului

FC FAIR PLAY BUCURESTI îşi rezervă dreptul de a modifica în orice mod, oricând şi oricare din clauzele acestui acord, fără nicio notificare prealabilă şi fără a fi obligat să îndeplinească vreo altă formalitate faţă de utilizatori. Simpla utilizare sau accesare a oricărei facilităţi oferite de site sau de serviciu intervenite după operarea modificării reprezintă acceptarea deplină şi necondiţionată de catre utilizator. Neacceptarea oricărei modificări atrage obligaţia respectivului utilizator de a înceta de îndată accesarea site-ului.

  1. Legea aplicabilă. Litigii

Clauzele prezentului acord sunt interpretate şi executate potrivit legii române.
Părţile convin ca în cazul unor neînţelegeri privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de către reprezentanţii lor.
În cazul în care părţile nu reuşesc să ajungă la nici o înţelegere amiabilă, atunci, pe baza unei înştiinţări scrise din partea oricărei părţi către cealaltă, orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest acord sau cu utilizarea site-ului se va soluţiona prin arbitrajul Curţii de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României în conformitate cu Regulile de procedură arbitrară ale acestei Curţi. Hotărârea arbitrară este definitivă şi obligatorie.

 

www.fcfairplaybucuresti.ro